Nu bliver det lettere at købe bæredygtigt

18-11-2013
Grøn virksomhed

I dag lanceres hjemmesiden ’Den ansvarlige indkøber’, der giver indkøbere i den offentlige sektor inspiration til at efterspørge mere bæredygtige produkter og services.

Knap 300 milliarder kroner er, hvad der bliver købt ind for i den offentlige sektor, hvert år. Og i dag bliver det lettere for kommuner, regioner og staten at stille krav om samfundsansvar, for eksempel etiske krav og ikke mindst miljøhensyn- og krav til leverandører af produkter og services, som det offentlige efterspørger.

Det offentlige skal også være en drivkraft i den grønne omstilling. Jo bedre vi er til at købe grønt ind i det offentlige, jo flere problemer kan vi løse på samme tid. Med flere grønne indkøb kan vi forbedre klima og miljø samtidig med, at vi skaber vækst og arbejdspladser i de virksomheder, der udvikler grøn teknologi. Jeg håber, at den nye webportal bliver en stor inspirationskilde for indkøbere, der har brug for viden på hele området, siger miljøminister Ida Auken

Offentlige indkøbere har gennem en længere årrække anvendt Miljøstyrelsens miljøvejledninger til at finde inspiration til miljøkrav til de produkter og services. Nu samles viden om miljøkrav, EU's kriterier for offentlige grønne indkøb og nationale vejledninger alt sammen på "Den ansvarlige indkøber". Udover vejledning i offentlige grønne indkøb, er det også muligt at blive klogere på etiske krav, arbejdsklausuler og sociale krav.

"Den ansvarlige indkøber" er resultatet af et samarbejde mellem Erhvervs- og Vækstministeriet, Miljøministeriet, KL, Danske Regioner, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Cabi og SKI. Se pressemeddelelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

Få adgang til "Den ansvarlige indkøber" på www.csr-indkob.dk (linket er inaktivt).

Mere viden om grønne indkøb

Danmark arbejder for EU's målsætning om 50 % offentlige grønne indkøb. EU udarbejder kriterier for hvad der definerer et grønt indkøb på 19 produktområder. Se mere på "Den ansvarlige indkøber" (linket er inaktivt) og på EUs hjemmeside om offentlige grønne indkøb.

Partnerskab for offentlige grønne indkøb er et samarbejde mellem Miljøministeriet, en række kommuner og offentlige institutioner. Partnerskabets formål er at styrke og ensarte den grønne offentlige efterspørgsel og dermed drive en grøn omstilling. Partnerskabet skal samtidig lette og profilere arbejdet med grønne indkøb for partnerne gennem fælles forpligtende mål og erfaringsudveksling.

Forum for Bæredygtige Indkøb er nedsat af miljøministeren for at fremme bæredygtige indkøb i Danmark gennem netværk og videndeling. Deltag fx i seminar om totalomkostningsanalyser den 12. december eller om ressourceeffektive indkøb den 11. december.

Syv cases om hvordan offentlige indkøb skaber grøn vækst i erhvervslivet. Miljøstyrelsen har undersøgt de økonomiske og miljømæssige effekter på markedet ved offentlige grønne indkøb gennem syv business cases