Miljøprojekt om brændeovn med et varmelager

07-11-2013
Luft

Nogle fyrer i brændeovn ”natten over” ved at skrue godt ned for luften. Det betyder at brændslet ulmer og at der afgives store mængder af sundhedsskadelige stoffer. Ved ”natfyring” øges eks. partikelemissionen med faktor 4-5. Ved at bygge ovnen sammen med et varmelager, som kan optage varmen og afgive den, også når der ikke fyres, kan man undgå de skadelige ”natfyringer”.

I projektet er faseskifte materialet Natriumacetat-trihydrat testet som varmelager.  Det vejer ca. 1/9 af sten, som man normalt bruger som varmelager (masseovn). Systemet med Natriumacetat-trihydrat, som smelter ved 58 °C, kom til at fungere tilfredsstillende, idet der op til 14 timer efter indfyring var 30 °C i varmelageret.

Link til 'Miljøprojekt 1438 Slow Heat Release - Brændeovn med salthydratvarmelager'

Projektet er et blandt flere projekter, som Miljøstyrelsen har medfinansieret gennem Miljøstyrelsens tilskudsordning til miljøteknologi - læs mere på www.ecoinnovation.dk