Arbejdsrapport om miljøpåvirkning fra fyring med savsmuldsbriketter i brændeovne

25-11-2013
Luft

I dette litteraturstudie er det undersøgt om fyring med træbriketter giver større emission end fyring med rent træ. Det konkluderes, at træbriketter kan brænde effektivt i brændeovne, men der er ofte en forhøjet emission af partikler, som dog kan skyldes medrevne askepartikler.

Der findes også træ briketter lavet helt eller delvist af bark, som sælges som specielt velegnet til natfyring, fordi de brænder/gløder meget langsomt. Fyring med træ med bark vides at give anledning til en større forurening end fyring med træ uden bark, hvilket litteraturstudiet bekræfter.

Link til arbejdsrapport Miljøpåvirkning fra fyring med savsmuldsbriketter i brændeovne.
Projektet er et blandt flere projekter, som Miljøstyrelsen har medfinansieret gennem Miljøstyrelsens tilskudsordning til miljøteknologi - læs mere på www.ecoinnovation.dk