Høring: Ny mærkningsordning for synede sprøjter

11-11-2013

Næste år begynder det obligatoriske syn af landmænds sprøjteudstyr, og Miljøstyrelsen foreslår nu, at der bliver indført en mærkningsordning for synede sprøjter.

Næste år begynder det obligatoriske syn af bl.a. landmænds sprøjteudstyr, og Miljøstyrelsen foreslår nu en række justeringer af reglerne, eksempelvis at der bliver indført en mærkningsordning for synede sprøjter.

Det nye forslag om en mærkningsordning kan læses i det høringsmateriale med ændringer af bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr, som Miljøstyrelsen netop har sendt ud til en række høringsparter.
Her foreslås det blandt andet, at alle synede sprøjter får påsat et mærkat med et unikt løbenummer, og oplysning om hvornår sprøjten skal synes igen.
En anden væsentligst ændring er, at syn af væksthussprøjter ikke skal følge det samme indfasningsprogram som marksprøjter frem mod udgangen af 2016.

Oprindeligt var det tanken, at den første tredjedel af alle sprøjter skulle synes i 2014, den næste tredjedel i 2015 og de sidste i 2016. Der mangler dog standarder for, hvordan man syner væksthussprøjter, og derfor undtages de nu fra at skulle følge den generelle indfasningsmodel. Ifølge det nye forslag til regler skal væksthussprøjter være synet inden november 2016.

Alle forslag til justering af reglerne kan læses i høringsmaterialet, og fristen for kommentarer er indtil den 26. november 2013.
Læs høringsmaterialet på høringsportalen.dk
Baggrund
Kravet om syn af alle sprøjter er en del af regeringens sprøjtemiddelstrategi, der skal sænke belastningen med sprøjtemidler med 40 procent inden udgangen af 2015.
Reglerne går i korthed ud på, at alle, der ejer en sprøjte,  fremover skal have den synet hvert tredje år. Da reglerne blev indført, sagde miljøminister Ida Auken:
- Vi vil ikke have defekte biler på vejene, og derfor får vi vores biler synet hos mekanikeren. Den samme kontrol skal gælde for landbrugets sprøjteudstyr. Vi skal kontrollere det udstyr, landmændene bruger på markerne for at undgå defekte sprøjter, og at der bliver spildt unødige sprøjtemidler på markerne ".

Stikprøvekontroller har vist, at der i gennemsnit er fejl på syv ud af 10 sprøjter.
Læs mere om syn af sprøjte her på hjemmesiden