Forslag om ændring af miljøbeskyttelsesloven

20-11-2013
Industri

Miljøbeskyttelsesloven skal ændres for at godkendelsen af deponeringsanlæg kan flyttes fra kommunerne til staten.

Miljøbeskyttelsesloven ændres for at godkendelse af deponeringsanlæg kan flyttes fra kommunerne til staten. Ændringen sker som en konsekvens af evalueringen af kommunalreformen, som trådte i kraft den 1. januar 2007

Ændringen er en del af en samlet lovgivningsmæssig gennemførelse af evalueringen af kommunalreformen, som trådte i kraft den 1. januar 2007.

Inden for miljøområdet er det i forbindelse med evalueringen blevet besluttet, at godkendelsen af deponeringsanlæg skal flyttes fra kommunerne til staten med henblik på at fremme faglighed og effektivitet på miljøområdet.

Denne beslutning kræver en ændring af miljøbeskyttelsesloven og en ændring af bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen). Denne høring angår ændringen af miljøbeskyttelsesloven.