Høring: Bekendtgørelse om indberetning af jordforureningsdata

21-11-2013
Jord

Bekendtgørelsen er en udmøntning af en ændring af jordforureningsloven.

Lovændringen følges nu op af den foreslåede bekendtgørelse om regionernes indførelse af jordforureningsoplysninger i DKjord, samt kommunernes indberetning af miljøoplysninger der har relevans i forbindelse med handel af fast ejendom (DIADEM).

Høringsfristen er onsdag den 18. december 2013, kl. 12:00

Bekendtgørelsen findes på høringsportalen.