Bekæmpelsesmiddelstatistik 2012: Forbrug lavere end indkøb

05-11-2013

Ny statistik viser, at sprøjtemiddelbelastningen beregnet ud fra solgte mængder er dobbelt så høj, som det reelle forbrug.

Ny statistik viser, at sprøjtemiddelbelastningen beregnet ud fra solgte mængder er dobbelt så høj, som det reelle forbrug. Det kan tyde på at landbruget har købt ind til både denne sæson og den næste, før nye afgifter gjorde dem dyrere

Ifølge den nye bekæmpelsesmiddelstatistik fra Miljøstyrelsen er miljø- og sundhedsbelastningen fra de solgte sprøjtemidler steget med hele 66 % i 2012 i forhold til 2011. For første gang indeholder statistikken også tal baseret på landmændenes indberettede oplysninger fra sprøjtejournaler, der viser det reelle forbrug. Og forbruget er lavere end indkøbet.
Når man ser på sprøjtemiddelbelastningen baseret på salgstal, er den dobbelt så høj, som hvis man ser på det reelle forbrug. Det højere salg betyder ikke en tilsvarende højere belastning for miljø og sundhed, men indikerer at landbruget har købt ind til både denne og den næste sæson.
Det samlede salg af biocider var i 2012 på 16.826 tons, og heraf udgjorde sprøjtemidler
Fra 2011 til 2012 skete der en stigning i Behandlingshyppigheden (BH) og Pesticidbelastningen (PBI) på henholdsvis 23 og 66 procent. Det vil sige at de midler, der har været solgt i 2012 har været mere belastende end dem, der blev solgt i 2011. Udviklingen viser også, at belastningen er stigende i perioden som helhed.

Værdierne fra sprøjtejournaldata ligger omtrent på niveau med salget i 2007. Siden 2007 er salget steget, først på grund af stigende kornpriser i 2008, og derefter på grund af diskussioner om pesticidafgiften, der blev indført 1. juli i år.
> Hent ”Bekæmpelsesmiddelstatistik 2012
> Hent sammenfatning af ”Bekæmpelsesmiddelstatistik 2012
> Hent regeringens sprøjtemiddelstrategi "Beskyt vand, natur og sundhed, regeringen 2012

Fakta
Rapporten omfatter bekæmpelsesmiddelstatistikken baseret på salgstal for kalenderåret 2012 samt sprøjtemiddelstatistik over forbruget i høståret 2011-12 (perioden 1. august 2011 til 31. juli 2012) baseret på de oplysninger fra sprøjtejournaler, der er indberettet til Fødevareministeriet.

Salgstallene resulterer i, at PesticidBelastningsIndikatoren (PBI) for 2012 er beregnet til 5,00 - svarende til en stigning på 66 pct. Behandlingshyppigheden er steget med 23 procent i forhold til 2011.
Salget er i høj grad et resultat af, hvilke midler det bedst har kunnet betale sig at købe til lager inden ikrafttrædelse af ændringen i pesticidafgiften 1. juli 2013; nemlig de mest belastende sprøjtemidler, der forventedes at stige mest i pris med den nye afgift.

Sprøjtejournaldata for høståret 2011-2012 giver et andet billede: Behandlingshyppigheden er 2,5 og PBI er 2,2. De viser altså, at forbruget af sprøjtemidler har været langt under salget. Det er således beregnet, at der i 2011 og 2012, er indkøbt ekstra sprøjtemidler svarende til 60 pct. af det gennemsnitlige årlige salg i perioden 2007-2010.