Nyt tillæg til vejledning nr. 5/1994: Støj fra flyvepladser

21-11-2013
Støj

Miljøstyrelsen har fastsat vejledende støjgrænser til planlægningsbrug for landingspladser til akutlægehelikoptere

Miljøstyrelsen har fastsat vejledende støjgrænser for helikopterlandingspladser, som anvendes til hospitalsrelateret flyvning. Formålet med støjgrænserne er ikke en regulering af flyvningerne, men skal alene anvendes til planlægningsbrug, idet hospitalsrelateret flyvning er undtaget støjregulering. Tillæg til flystøjvejledning (2013)