Strategier tager hånd om 10 uønskede stoffer

14-03-2013
Industri

Miljøstyrelsen sender strategier for håndtering af 10 stoffer på listen over uønskede kemiske stoffer (LOUS) i høring.

Miljøstyrelsen udsender nu udkast til strategier for håndtering af 10 af stofferne på listen over uønskede kemiske stoffer.

Listen over ønskede stoffer har hidtil blot været en vejledende liste til virksomhederne om hvilke stoffer, Miljøstyrelsen anser for at være uønskede. Men nu har Miljøstyrelsen lavet udkast til konkrete strategier for at tackle de udfordringer, der knytter sig brugen af stofferne.

Strategierne for de første 10 stoffer, der nu er sendt i bred høring, omfatter bl.a. stofferne:

  • Bisphenol A, der bl.a. bruges i mademballager
  • Alkyl- og herunder nonylphenoler, der bl.a. bruges i fjernøsten ved farvning af tøj
  • Parabener, der bl.a. bruges som konserveringsmiddel i kosmetik
  • Perflourerede stoffer, der bl.a. bruges til imprægnering af tøj

I strategierne er der for det første redegjort for de miljø- og sundhedsrisici, der er ved brugen af stofferne, og for de udfordringer, der er for stoffernes brug. Strategierne giver for det andet en samlet oversigt over de tiltag, der planlægges iværksat. Endelig er der givet et bud på effekten og de økonomiske konsekvenser af tiltagene.

Strategierne bygger på en række solide kortlægninger af brug, regulering, miljø- og sundhedsrisici samt alternativer, som Miljøstyrelsen udarbejdede i 2012 med bistand fra eksterne konsulenter.

Strategier for ti stoffer nu - og yderligere ti hvert år de næste tre år
Strategierne for de 10 stoffer er første del af et stort projekt om alle de 40 stoffer på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. De næste tre år vil Miljøstyrelsen hvert år komme med 10 nye strategier for håndtering af de resterende stoffer på listen. De samlede projektmidler på 48 mio. kr. blev afsat på finansloven for 2012 som del af finanslovsaftalen mellem regeringen og Enhedslisten.

Download alle strategiudkastene , der er sendt i høring - med frist til den 15. april 2013 (linket er inaktivt)

Se de bagvedliggende kortlægningsrapporter . (linket er inaktivt)

Læs her mere om hele projektet