Samfundsansvar i offentlige indkøb

15-03-2013
Grøn virksomhed

Miljøstyrelsen bidrager til at udvikle en fælles portal til samfundsansvarlige indkøb, der kan bruges af alle indkøbere i det offentlige.

Miljøstyrelsen bidrager til at udvikle en fælles portal til samfundsansvarlige indkøb, der kan bruges af alle indkøbere i det offentlige.

Det skal være lettere for offentlige indkøbere at tænke i samfundsansvarlige baner. Derfor udvikler Miljøstyrelsen i samarbejde med blandt andre Erhvervsstyrelsen og KL et fælles værktøj til samfundsansvarlige indkøb, der kan bruges af alle indkøbere i det offentlige.

Den offentlige sektor købte i 2010 ind for omkring 290 milliarder kr., og med så mange penge er der potentiale for at styrke fokus på samfundsansvar. Men der er brug for en guide, mener vicedirektør i Miljøstyrelsen, Michel Schilling.

”Offentlige indkøbere skal tage hensyn til både miljø- og energikrav og sociale og etiske krav. Det bliver hurtigt kompliceret, og derfor vil vi udvikle et fælles værktøj.
Vi har i Miljøstyrelsen længe vejledt indkøberne gennem vores miljøvejledninger og Partnerskabet for offentlige grønne indkøb, men nu løfter vi det med et samarbejde på tværs af det offentlige om at udvikle én fælles portal. Målet er at skabe sammenhæng og overskuelighed og gøre livet lettere for indkøbere i kommuner, regioner og staten,”
siger Michel Schilling .

Der afholdes informationsmøde, hvor rammerne for værktøjet vil blive præsenteret mandag den 18. marts kl. 14.30-15.30 i Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 Kbh. Ø.

Kontaktperson: Fuldmægtig Line Bech, , 7254 4531.

Fakta
Formålene med CSR-værktøjet er:

  • At det skal være lettere for offentlige indkøbere at stille krav om samfundsansvar i offentlige indkøb.
  • At fremme korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af krav om samfundsansvar i forbindelse med offentlige udbud og indkøb.
  • At sænke de administrative barrierer, der er forbundet med at leve op til krav om samfundsansvar, for leverandører til det offentlige gennem en større ensartethed i indhold og udformning af kravene på tværs af den offentlige sektor.

Projektet
Projektet om fælles retningslinjer for samfundsansvar i offentlige indkøb blev iværksat i december 2012, og ledes af Erhvervsstyrelsen. Projektet er finansieret af Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen. Projektet har ophæng i regeringens handlingsplan: ansvarlig vækst fra marts 2012.
Deltagerne i projektet er:
Kommunernes Landsforening
Danske Regioner
SKI
Erhvervsstyrelsen
Miljøministeriet
Moderniseringsstyrelsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Beskæftigelsesministeriet
Miljøkravene vil blive udarbejdet på baggrund af miljøvejledningerne, EU's kriterier for offentlige grønne indkøb og nationale anbefalinger. Dette arbejde udføres af konsulenter fra Viegand & Maagøe med rådgivning fra en bredt sammensat følgegruppe.

Det er planen at værktøjet skal lanceres i august 2013.