Nye regler om brug af sprøjtemidler på golfbaner træder nu i kraft

15-03-2013

Landets golfklubber er nu omfattet af nye regler for brug af sprøjtemidler på banerne. Reglerne betyder, at der nu er sat et loft for hvor meget forbruget må belaste miljøet
For at lette overgangen til de nye regler, har Miljøstyrelsen fået udviklet et nyt værktøj, der på baggrund af golfbanens indtastning af f.eks. deres planlagte eller deres forbrugte mængder af sprøjtemidler beregner belastningen på banen. Med værktøjet kan golfklubberne med udgangspunkt i egne forhold se, om deres forbrug er ved at nærme sig eller overskrider belastningsloftet.

Sammen med beregningsværktøjet bliver der udarbejdet en vejledning til, hvordan de nye regler skal forstås. Vejledningen offentliggøres i april.

Der bliver behov for at forklare detaljerne omkring de nye regler og om belastningsloftet. For det er uden tvivl nyt for branchen, at de nu ikke længere skal fokusere på at overholde det oprindelige mål om at reducere den forbrugte mængde af sprøjtemidler til et niveau under 0,1 kg. ha. Nu skal de i stedet fokusere på, hvad det er for midler, de vælger at bruge, og hvor meget de enkelte midler bidrager til banens belastningsregnskab. De skal sørge for at holde sig under belastningsloftet på henholdsvis insektmidler, svampemidler og ukrudtmidler ”, siger specialkonsulent Anita Fjelsted fra Miljøstyrelsen.

De nye regler betyder også, at indeværende års forbrug af sprøjtemidler skal indberettes til Miljøstyrelsen i begyndelsen af 2014, og at forbruget da skal opgøres for hvert af de enkelte baneelementer.

Se de nye regler.
Se beregningsværktøj.
Læs mere om de nye regler, indberetning af forbrug og forudsætningerne for beregning af belastning.
Fakta
De nye regler skal begrænse brugen af sprøjtemidler mest muligt. Ikke bare i mængde, men særligt i giftighed. Det sker ved hjælp af et pointsystem baseret på de enkelte sprøjtemidlers sundheds- og miljømæssige egenskaber. Der bliver med andre ord sat et loft for den maksimale belastning af sprøjtemidler på den enkelte golfbane. Banerne kan selv sammensætte deres sprøjteplan for deres baner, så de er tilpasset de skadevoldere, de har problemer med. Men de skal gøre det på en måde, så de kan holde sig under belastningsloftet.