Håndhævelse af manglende gyllebarrierer udskydes til den 1. oktober 2013

05-03-2013
Landbrug

Fristen for indsendelse af afviklingsplaner for gyllebeholdere er ikke videreført i den nye samlede husdyrgødningsbekendtgørelse fra 2012. Derfor skal Miljøstyrelsen rette reglerne i bekendtgørelsen, før kravet om opførelse af gyllebarrierer kan håndhæves

Miljøstyrelsen skal rette reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, før kravet om opførelse af gyllebarrierer kan håndhæves. Det skyldes, at fristen for indsendelse af afviklingsplaner i ændringsbekendtgørelsen vedrørende gyllebarrierer m.v. ikke er videreført i den nye samlede husdyrgødningsbekendtgørelse fra 2012. Miljøstyrelsen forventer, at husdyrgødningsbekendtgørelsen ændres med virkning fra den 1. august 2013, og at reglerne om gyllebarrierer igen kan håndhæves fra den 1. oktober 2013.

Senest den 1. januar 2012 har gyllebeholdere, hvor der pga. placeringen er en særlig stor risiko for, at gyllen i tilfælde af et uheld strømmer i et vandløb eller en sø over100 m², skullet være udstyret med en gyllebarriere. Driftsherren kan dog alternativt vælge at afvikle beholderen. Reglerne blev indført ved en ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen, der trådte i kraft den 15. februar 2011.

Den nye husdyrgødningsbekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. august 2012, viderefører reglerne om gyllebarrierer. Kravet om, at en beholder kun kan afvikles, hvis driftsherren senest den 1. oktober 2011 har indsendt en afviklingsplan til kommunalbestyrelsen, er imidlertid ikke overført til den nye husdyrgødningsbekendtgørelse. Miljøstyrelsen har på denne baggrund vurderet, at kravet om, at der skal være en beholderbarriere, ikke kan håndhæves, da driftsherren vil kunne henvise til, at beholderen afvikles.

Fejlen vil blive rettet i en ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen, der træder i kraft den 1. august 2013. Bekendtgørelsesændringen forventes at fastsætte den 1. oktober 2013 som ny frist for etablering af beholderbarriere eller indsendelse af afviklingsplan. I perioden indtil den 1. oktober 2013 skal Miljøstyrelsen henstille til kommunerne om ikke at håndhæve reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 19, stk. 2, jf. bilag 2, om beholderbarrierer, herunder ikke foretage indberetninger efter krav 1.32 om gyllebarrierer i Fødevareministeriets bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse.