Informationskrav i forbindelse med regulering af nanomaterialer

22-03-2013
Kemikalier

Ny rapport giver et bud på hvilke tekniske informationskrav der er nødvendige for nanomaterialer i den generelle regulering af kemikalier

Miljøstyrelsen offentliggør i dag en rapport med et forslag til tekniske informationskrav for nanomaterialer, som kan anvendes i forbindelse med en lovgivning for nanomaterialer som for eksempel kemikalielovgivningen REACH.

I forslaget indgår eksisterende standard testkrav som allerede anvendes for almindelige kemikalier, men herudover er der foreslået to nye tests for miljøegenskaber og en række fysiske parametre til karakterisering af nanomaterialer samt en tilpasning af eksisterende toksikologitests. Rapporten foreslår at der indføres krav om testning ved lavere markedsførte mængder end for almindelige kemikalier. Endelig udpeges en række områder som kræver faglig eller politisk afklaring før en lovgivning der omfatter nanomaterialer kan betragtes som fuldt ud dækkende.

Rapporten indgår som en del af indsatsen under den danske kemikaliehandlingsplan og skal ses som et bidrag til arbejdet med en international regulering på området.

Se rapporten her