Forbud mod 20 sprøjtemidler på vej

18-03-2013

Inden den 1. juli 2013 skal butikkerne have ryddet hylderne for 20 forskellige sprøjtemidler. Brugerne får yderligere et år til at bruge eller skille sig af med produkterne.

Inden den 1. juli 2013 skal butikkerne have ryddet hylderne for 20 forskellige sprøjtemidler. Brugerne får yderligere et år til at bruge eller skille sig af med produkterne.

De 20 sprøjtemidler der bliver forbudt at sælge er primært produkter til professionel brug – men der er også enkelte produkter til private i blandt.
De 20 sprøjtemidler, der bliver forbudt at sælge, bruge og opbevare inden for de næste 18 måneder:

Aktivstof

Produktnavn

Reg. nr.

Forbud mod salg

Forbud mod anvendelse og besiddelse

Acetamiprid

Substral Gødning med insektmiddel

724-4

1. juli 2013

1. juli 2014

Acetamiprid

Substral Insektmiddel Koncentrat

724-1

1. juli 2013

1. juli 2014

Acetamiprid

Substral Insektspray

724-3

1. juli 2013

1. juli 2014

Acetamiprid

Substral Insektspray

724-5

1. juli 2013

1. juli 2014

Amidosulfuron, iodosulfuron-methyl-natrium

Chekker

18-441

1. maj 2013

1. maj 2014

Amidosulfuron

Eagle

18-500

1. maj 2013

1. maj 2014

Amidosulfuron

Gratil

18-418

1. maj 2013

1. maj 2014

Difenoconazol

Dividend 37.5 LS

1-110

1. juli 2013

1. juli 2014

Diflufenican

Agro Bizz Diflufenican - 1

645-34

1. maj 2013

1. maj 2014

Diflufenican

Agro Bizz Diflufenican - 2

645-35

1. maj 2013

1. maj 2014

Fenpropidin

Agro Bizz Fenpropidin

645-16

1. august 2013

1. august 2014

Fludioxonil

Maxim TECH

1-189

1. maj 2013

1. maj 2014

Mancozeb

Agro Bizz Mancozeb NT

645-8

1. juni 2013

1. juni 2014

MCPA, fluroxypyr, clopyralid

Turfline Plænerens

179-196

1. juli 2013

1. juli 2014

Prosulfocarb

Agro Bizz Prosulfocarb

645-3

1. august 2013

1. august 2014

Prosulfocarb

Agros Fi

650-79

1. august 2013

1. august 2014

Prosulfocarb

Inter-Prosulfocarb

221-120

1. august 2013

1. august 2014

Quinoclamin

Mogeton

605-1

1. juli 2013

1. juli 2014

tribenuron-methyl

Agro Bizz Tribenuron ST

645-5

1. juli 2013

1. juli 2014

tribenuron-methyl

DLA Agro Tribenuron ST

21-123

1. juli 2013

1. juli 2014


Hold dig ajour
Der sker hele tiden forandringer på markedet for sprøjtemidler – eksempelvis fordi producenter selv vælger at trække deres produkter tilbage. Når et produkt er afmeldt, så skal al salg stoppe senest efter seks måneder, mens brugerne får et år mere inden de skal stoppe med at bruge og opbevare produkterne.

Miljøstyrelsen melder konkrete frister ud for de afmeldte produkter i forhold til salg, brug og opbevaring - og offentliggør dem som bilag til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Et andet værktøj, der kan bruges til at holde sig ajour er den liste over sprøjtemidler, der er tilladte at bruge og opbevare i landbruget, som Videncentret for landbrug vedligeholder.  Har de produkter, som ikke er på listen, er de som udgangspunkt forbudte, og skal afleveres til destruktion.

Vi ved, der er mange både brugere og sælgere af sprøjtemidler, der har svært ved at holde sig ajour med hvilke produkter, der er forbudt og hvilke der er tilladt. For virksomhederne gælder det i høj grad om at få etableret rutiner, hvor man tjekker de officielle lister, som Miljøstyrelsen offentliggør som bilag til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen , siger funktionsleder i Miljøstyrelsen Vibeke Møller.

Vibeke Møller vurderer, at et tjek en gang i kvartalet burde være nok til at få overblik over markedet. Herudover kan man få en mail, hver gang, der bliver ændret i officielle lister ved at abonnere på RSS feed på Miljøstyrelsens hjemmeside.
Fakta
Se den samlede liste over sprøjtemidler, som løbende udgår og afviklingsfrister for disse, inklusiv de 20 nye, der er tilføjet (bilag 6 i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen). Fristerne gælder for de specifikke registreringsnumre nævnt i bilagene og ikke for andre midler med identiske navne og aktivstoffer. Listen er senest opdateret 15. marts 2013
Se listen over godkendte pesticider
Findes på Videncentret for Landbrugs hjemmeside
Se lister over alle samtlige produkter med afviklingsfrister, som er blevet forbudte som følge af pesticidforordningen sidste år.
Listen omfatter 1310 sprøjtemidler, hvor de sidste frister for bortskaffelse var 15. december 2012. Der kommer ikke flere produkter på listen.

Regler på området
Det er lovgivningen, du skal overholde. Hjemmesiden mst.dk er blot en hjælp. De danske regler er samlet i Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Den udmønter de europæiske regler på området.
Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen
Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen består af en lovtekst og en række bilag. Listen med sprøjtemidler, der af den ene eller anden grund løbende forbydes og de ultimative frister for, hvornår alt salg, oplagring og anvendelse skal stoppe findes i bilag 6. Listen med de 1310 gamle sprøjtemidler som er blevet forbudt som følge af pesticidforordningen findes i bilag 8. (her linkes til nye)
Læs hele bekendtgørelsen (nr. 912 af 12. marts 2013)
Pesticidforordningen
Den 14. juni 2011 trådte en ny forordning vedrørende markedsføring af plantebeskyttelsesmidler i kraft. Forordningen ophæver plantebeskyttelsesmiddeldirektiv 91/414/EØF. Indeholder bl.a. regler for markedsføring, hvilket også får konsekvenser for detailleddet.
Læs forordningen på dansk på EU-kommissionens hjemmeside (artikel 28 og 46)