Biociddirektiv: thiamethoxam, pyriproxyfen og DDAC er optaget på bilag I

04-03-2013

Tre aktivstoffer er optaget på bilag I til biociddirektivet. Thiamethoxam og pyriproxifen i PT 18 (insektmidler) samt DDAC i PT 8 (træbeskyttelsesmidler). Ansøgningsfrist for biocidmidler med disse aktivstoffer er 1. feb. 2015.

EU har besluttet at optage tre nye aktivstoffer på bilag I til biociddirektivet, og meldt ansøgningsfrister ud for produktgodkendelse af eksisterende produkter hos Miljøstyrelsen.
Aktivstofferne er blevet godkendt til brug i følgende produkttyper:
PT 18: Thiamethoxam og pyriproxifen
Ansøgningsfrist: 1. februar 2015
PT 8: DDAC (didecyldimethylammoniumchlorid)
Ansøgningsfrist: 1. februar 2015

Ansøgningsfrister efter biociddirektivet
Der går ca. to år fra den dag, EU beslutter, at et aktivstof skal optages på positivlisten (vedtagelsesdatoen), til godkendelsen formelt træder i kraft (den formelle optagelsesdato). Virksomhederne skal have ansøgt om tilladelse til at markedsføre deres (eksisterende) produkt med det pågældende aktivstof, inden optagelsen formelt træder i kraft. Når man det ikke, er ens produkt ulovligt, og al import, produktion, salg og anvendelse skal stoppe. Er der flere aktivstoffer i produktet, træder fristen først i kraft, når det sidste aktivstof i produktet er godkendt af EU.
For helt nye produkter på det danske marked er der ikke nogen ansøgningsfrist, men produkterne kan ikke markedsføres i Danmark, før der er opnået en godkendelse fra Miljøstyrelsen.
Kort om biociddirektivet
Biociddirektivet omhandler to godkendelsesprogrammer. Det første er vurderingen af aktivstofferne i EU. Det andet er godkendelsen af biocidprodukterne i de enkelte medlemslande. Først når et aktivstof er godkendt til en eller flere produkttyper, kan den egentlige godkendelsesproces gå i gang i det land, hvor man vil markedsføre sit produkt.  Aktivstofferne godkendes eller forbydes til brug i en specifik produkttype (ofte forkortet til PT). For eksempel må et aktivstof, der er godkendt til bundmaling, ikke bruges til andre formål.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside