Ændring af bilag 4 i VOC-bekendtgørelsen

21-03-2013
Luft

Listen over aktiviteter i VOC-bekendtgørelsens bilag 4, som kan anvende det såkaldte reduktionsprogram, er ændret

Miljøministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 295 af 20. marts 2013 om ændring af bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler.

I VOC-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1452 af 20. december 2012) er visse aktiviteter ved en fejl faldet ud af listen over aktiviteter, der kan anvende reduktionsprogrammet.

Med ændringsbekendtgørelsen er de aktiviteter, der var faldet ud af listen, igen kommet på listen over aktiviteter, der kan anvende reduktionsprogrammet.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler (Retsinformation)

Ændringsbekendtgørelsen træder i kraft den 22. marts 2013.

Ændringsbekendtgørelsen indeholder en bestemmelse om, at afgørelser truffet efter bekendtgørelse nr. 1452 af 20. december 2012 skal genoptages og behandles efter den ændrede bekendtgørelse.