Strammere regler for forhandlere af sprøjtemidler

16-05-2013

I dag har forhandlere af sprøjtemidler lov til at sælge sprøjtemidler uden at have gennemgået et kursus, men det ændrer en ny bekendtgørelse nu på.

I dag har forhandlere af sprøjtemidler lov til at sælge sprøjtemidler uden at have gennemgået et kursus, men det ændrer en ny bekendtgørelse nu på.

Forhandlere af sprøjtemidler skal fremover sende deres personale på et obligatorisk kursus, så de kan rådgive kunderne om valg af og risici ved sprøjtemidler. Det er konsekvensen af en ny bekendtgørelse, som Miljøstyrelsen netop nu har i høring. Uddannelseskravet omfatter både forhandlere, der sælger til privat brug og/eller til professionelt brug.
De nye kurser er ved at blive udviklet, og bliver udbudt, så det er muligt for forhandlerne at leve op til uddannelseskravet inden fristen den 26. november 2015.
Den nye bekendtgørelse ændrer ikke ved kravene til den uddannelse, som professionelle brugere af sprøjtemidler skal have for få lov til at sprøjte. Miljøstyrelsen ser på uddannelserne i løbet af efteråret 2013 og eventuelle ændringer kommer til at indgå i en ny udgave af den bekendtgørelse, som lige nu er i høring. Høringen forventes i givet fald at blive i efteråret 2013.
Høringsfristen er den 7. juni 2013.
Se udkast til bekendtgørelse om uddannelseskrav til brugere og forhandlere af sprøjtemidler samt høringsbrev og - liste. (på høringsportalen)


BAGGRUND

  • Uddannelseskravet til ansatte hos forhandlere af sprøjtemidler er et ud af flere initiativer i regeringens sprøjtemiddelstrategi i forhold til salg af sprøjtemidler.
  • Ud over uddannelseskravet vil der blive indført krav om, at sprøjtemidlerne skal væk fra hylderne og om bag disken, ligesom der vil blive indført krav om, at kunderne skal have et sprøjtecertifikat for at kunne købe sprøjtemidler til erhvervsmæssig anvendelse.
  • De nye regler om uddannelse af forhandlere sikrer at Danmark lever op til kravene i EU’s rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider. Her er det bl.a. et krav, at forhandlere senest den 26. november 2013 har et tilstrækkeligt antal uddannede personer ansat, der kan rådgive kunderne i salgssitutionen.

Hent regeringens sprøjtemiddelstrategi ” Beskyt vand, natur og sundhed ". (pdf)

Se EU direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider