Støtteordning åbner døre for grønne eksporteventyr

01-05-2013
Grøn virksomhed

Et tocifret antal patenter på ny miljøeffektiv teknologi er foreløbig udviklet og mange flere er på vej.

Pressemeddelelse udsendt af Miljøminister Ida Auken tirsdag den 30. april 2013.

Miljøministeriet har siden 2007 støttet små og store danske virksomheder, der har en god idé til ny grøn teknologi. En evalueringsrapport viser nu, at ministeriets støtteordning allerede har ført til et tocifret antal patenter, og at der er mange flere på vej.

"Jeg er rigtig glad for, at Miljøministeriet har haft mulighed for at støtte udviklingen af nye grønne løsninger. Ordningen har allerede ført til et tocifret antal patenter og mange flere er på vej. De gode resultater viser, at det giver mening at satse på vækstpotentialet inden for grøn teknologi, og at der er både penge og arbejdspladser at hente", siger miljøminister Ida Auken.

Støtteordningen skaber nye job
Ifølge evalueringen svarer knap halvdelen af de 107 adspurgte virksomheder, at de enten allerede har ansat ekstra personale eller forventer at gøre det inden for et til fem år som direkte konsekvens af det projekt, som støttemidlerne blev givet til.

Derudover vurderer 6o procent af de virksomheder, der har fået støtte, at Miljøministeriets tilskud i høj grad har været afgørende for, at de kom i gang med udviklingen af den nye teknologi.

Det gælder blandt andre en stor dansk eksportvirksomhed som MAN Diesel & Turbo, der har fået støtte fra Miljøstyrelsen til et projekt om opgradering af brændstofventiler på skibsmotorer, som har et stort potentiale for at reducere luftforureningen fra den globale skibsfart.

"Det tilskud, vi fik til udvikling, har givet os mulighed for at udvikle et produkt, som lever op til fremtidens lovkrav, og som vil have en positiv effekt på miljøet. Samtidig er det med til at styrke vores firmaaktiviteter - både globalt og ikke mindst i Danmark, hvor brændstofventilerne bliver produceret. Ventilerne er allerede blevet en succes, som betyder, at vi kan fastholde produktion og beskæftigelse i København", siger Christian Ludwig, senior manager hos MAN Diesel & Turbo.

Fakta
- Evalueringen omfatter miljøteknologi projekter der er sat i gang i perioden 2007-2011. Dvs. at projekter der har fået tilskud i 2012 ikke indgår i evalueringen.

- De virksomheder, der har fået tilskud har især arbejdet med miljøteknologiske løsninger indenfor vand - det drejer sig om 57 procent af virksomhederne. Ren luft- og affalds/genanvendelsesløsninger udgør en mindre part, henholdsvis 15 procent og 13 procent. Resten har arbejdet med miljøteknologiske løsninger inden for kemi, støj, offentlig efterspørgsel og international efterspørgsel.

- Knap 40 procent af virksomhederne har aldrig før søgt om tilskud hos Miljøstyrelsen, så puljen har formået at appellere til mange nye aktører. Herunder for en stor dels vedkommende små og mellemstore virksomheder. 18 procent af de virksomheder, der har fået tildelt midler, har under 10 ansatte.

- Det mindste bevilgede beløb er 49.000 kr., mens det største bevilgede beløb har været 2.275.ooo kr.

Læs rapporten: Evaluering af Miljøministeriets miljøteknologiske indsats 2007-2011

Yderligere oplysninger
Pressemedarbejder Tine Lund-Bretlau, Miljøministeriet, 91 36 58 52, e-mail:

Michael Rasmussen, Miljøteknologi, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 45 48, e-mail: