Redegørelse fra Miljøstyrelsen om eternitgrund i Aalborg

16-05-2013
Jord

En ny redegørelse fra Miljøstyrelsen peger på, at administrationen og tilsynet med byggearbejder på eternitgrunden i Aalborg bør forbedres på flere punkter.

Miljøministeren har bedt Miljøstyrelsen om en redegørelse for myndighedernes håndtering af en sag om byggeri på en asbestforurenet grund i Aalborg, hvor der tidligere lå en eternitfabrik.

Redegørelsen foreligger nu. I redegørelsen peges på nogle punkter, hvor kommunen bør styrke sin administration og sit tilsyn. Blandt andet mangler der deklarationer for de steder, hvor der er nyttiggjort asbestforurenet jord, og der er behov for mere intensivt tilsyn med tilkørsel af asbestforurenet jord.  Redegørelsen konkluderer også, at reglerne for håndtering af asbestforurenet jord er dækkende og tilstrækkelige.

Kontakt: Dorte Hermansen, tlf. 72 54 41 92

Læs redegørelsen Miljøstyrelsens redegørelse om eternitgrunden (pdf)

Manglende bilag til redegørelsen:
Bilag 3 - Aalborg Kommunens redegørelse til Miljøstyrelsen om Eternitgrunden.pdf
Bilag 3 - Aalborg Kommunes redegørelse - kortbilag.pdf