Nye listepunkter i godkendelsesbekendtgørelsen

01-05-2013
Industri

Listen over godkendelsespligtige virksomheder er blevet ændret med den nye godkendelsesbekendtgørelse. Godkendelsesmyndighederne bør derfor inden længe ændre betegnelserne for alle virksomheder.

Listen over godkendelsespligtige virksomheder er blevet ændret med den nye godkendelsesbekendtgørelse. Godkendelsesmyndighederne bør derfor inden længe ændre betegnelserne for alle virksomheder .

I den nye godkendelsesbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 1454 af 20/12/2012, er listen over godkendelsespligtige virksomheder blevet ændret som følge af IED (Industrial Emissions Directive).

Pr. 7. januar i år har alle de virksomheder, omfattet af det hidtidige bilag 1, fået nye listebetgnelser. Godkendelsesmyndighederne bør derfor inden længe ændre betegnelserne for alle virksomheder til brug for det videre arbejde.

Miljøstyrelsen forventer, at ændringerne kan ske i enighed mellem virksomheder og godkendelsesmyndigheder. En meddelelse om nyt listepunkt er en afgørelse, som ikke kan påklages.