Ny rapport ser på togudstødning

13-05-2013
Luft

Rapport fra Miljøstyrelsen viser, at udstødning fra tog samlet set ikke giver problemer i forhold til at overholde EU's grænseværdier.

Ny rapport fra Miljøstyrelsen viser, at udstødning fra tog samlet set ikke giver problemer i forhold til at overholde EU's grænseværdier for luftkvalitet. Dog kan tog lokalt forurene lige så meget som bilerne i en trafikeret gade. En række tiltag vil sænke forureningen.

Forureningen fra togudstødning lokalt på stationer og langs banen kan sammenlignes med den, der kommer fra bilos på en trafikeret gade. Det viser en  ny rapport   , som Miljøstyrelsen iværksatte i september 2012 for at vurdere togs indflydelse på luftkvaliteten i byområder.

Rapporten peger på, at tog ikke giver problemer med at overholde EU's grænseværdier for luftkvalitet, men at de udgør en væsentlig kilde til lokal partikelforurening langs banen.

Blandt andet viser rapporten, at partikeludstødning fra tog på DSB’s baneområde ved Dybbølsbro i København udgør 0,9 µg/m3. Til sammenligning udgør bilernes udstødning på H. C. Andersens Boulevard, der er en særdeles stærk trafikeret gade midt i hovedstaden 1,2 µg/m3.

I forhold til en samlet partikelkoncentration på 10-20 µg/m3 langs banen er bidraget fra tog kun 5-10 %.

Mindre forurening i fremtiden 
For at reducere forurening fra de ældre diesellokomotiver har regeringen igangsat en række tiltag. Tiltagene omfatter elektrificering af banestrækningerne, eftermontering af emissionskit, ombygning og brug af seks el-lokomotiver, samt nedbringelse af tomgangskørsel.

Eftermontering af emissionskit nedsætter udledningen af NOx og partikler fra de gamle diesellokomotiver med ca. 30 %.  De øvrige tiltag  vil bidrage til et yderligere fald i forureningen fra tog, men dette er ikke vurderet i rapporten.

Læs rapporten ”Luftforurening fra togdrift i byområder”