Ny rapport om værdisætning af kulstoflagring

06-05-2013
Affald

Et nyt projekt om værdisætning af kulstoflagring beskriver, hvordan de afledte effekter af kulstoflagring forårsaget af affaldstilførsel kan værdisættes.

Et nyt projekt om værdisætning af kulstoflagring beskriver, hvordan de afledte effekter af kulstoflagring forårsaget af affaldstilførsel kan værdisættes.

Projektet ”Betydning og værdisætning af kulstoflagring i forbindelse med tilførsel af organisk affald til dansk landbrugsjord” beskriver, hvorledes de afledte effekter af kulstoflagring forårsaget af affaldstilførsel kan værdisættes.

Projektet viser også, hvordan resultaterne kan indbygges i livscyklusvurderinger og samfundsøkonomiske analyser. Rapporten belyser og anviser metodiske tilgange til at vurdere værdien af kulstoflagring i jord, som er forårsaget af tilførsel af organisk affald.

Betydning og værdisætning af kulstoflagring i forbindelse med tilførsel af organisk affald til dansk landbrugsjord

Kontakt: Linda Bagge, tlf.: 72 54 41 56 / 51 16 39 18