Ny rapport om partnerskab for fosforudnyttelse fra spildevand

07-05-2013
Affald

Den nye rapport ”Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger” undersøger, hvordan man bedre kan udnytte fosforen.

Den nye rapport ”Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger” undersøger, hvordan man bedre kan udnytte fosforen.

En ny rapport fra Miljøstyrelsen - ”Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger” (link) - undersøger, hvordan man bedre kan udnytte fosforen i spildevand og spildevandsslam. Rapporten fokuserer på udvikling af tre ting:

  1. Teknologier
    - herunder bl.a. identificering af behovet for teknologisk udvikling. Der er udarbejdet en liste over eksisterende teknologier og udviklingsteknologier til udvinding af fosfor fra spildevand og spildevandsslam.
  2. Marked
    - herunder vurdering eksportmuligheder. Der er skabt et overblik over markedet for anvendelse af spildevandsslam samt for potentielle markeder til afsætning af teknologier og salg af fosforprodukter.
  3. Regulering
    - herunder muligheden for at opstille målsætninger for øget genanvendelse. Rapporten peger desuden på, at det skal afklares, om udvinding af fosfor fra slamaske betragtes som genanvendelse, og hvorledes vandsektorlovens bestemmelser om prisloftet kan have indflydelse på, om spildevandsforsyningerne vil indføre nye teknologier.

Hent rapporten ”Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger”

Kontakt: Linda Bagge, tlf.: 72 54 41 56 / 51 16 39 18