Miljøgodkendelse af hurtigfærgen KatExpress 2

01-05-2013
Støj

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Odden - Aarhus/Odden - Ebeltoft, der besejles med KatExpress 2

Du kan se miljøgodkendelsen her:

Miljøgodkendelse
Bilag 1 Rutemanual KatExpress 2
Bilag 2 Fartplan KatExpress 2
Bilag 3 Støjrapport KatExpress
Bilag 4 Screening KatExpress 2
Bilag 5 Notat om kumulative effekter
Bilag 6 Oversigt over Natura 2000 områder