Høring: Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse

17-05-2013

Ny bekendtgørelse erstatter tidligere regler om uddannelse af personer, der bruger gas til at bekæmpe for eksempel muldvarpe og mosegrise

Ny bekendtgørelse erstatter tidligere regler om uddannelse af personer, der bruger gas til at bekæmpe for eksempel muldvarpe og mosegrise
Miljøstyrelsen har netop nu en ny bekendtgørelse i høring med krav om uddannelse af personer, der bruger gas til at bekæmpe for eksempel muldvarpe og mosegrise eller skadedyr i kornlagre m.v .
Bekendtgørelsen erstatter tidligere regler på området, og sikrer samtidig, at Danmark lever op reglerne i EU’s direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider.
Organisationer, virksomheder og andre kan kommentere høringsudkastet frem til den 7. juni 2013, og reglerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2013.
Læs udkast til bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse, høringsbrev og se høringsliste. (på høringsportalen)