Vær med til at videreudvikle metoder til at måle miljøfodaftryk

03-06-2013
Grøn virksomhed

EU Kommissionen inviterer bl.a. virksomheder og forbrugerorganisationer til at komme med input.

EU Kommissionen inviterer bl.a. virksomheder, forbrugerorganisationer og NGO'er til at komme med input, der kan hjælpe til at færdigudvikle EU’s nye standardmetoder til at definere produkters og organisationers miljøfodaftryk.

Kommissionen udsendte 9. april 2013 en meddelelse om ”Opbygning af det indre marked for grønne produkter - Fremme af bedre oplysning om produkters og organisationers miljøpræstationer”.

Meddelelsen indeholder en præsentation af to nye miljøfodaftryks-metoder:

  • ”Produktrelateret miljøfodaftryk” (PEF) og
  • ”Organisationsrelateret miljøfodaftryk”(OEF).

PEF og OEF skal i fremtiden fungere som generelle metoder, der kan erstatte eksisterende nationale metoder og instrumenter og dermed gøre det lettere for organisationer, der leverer grønne produkter og ydelser. Samtidig forventer EU Kommissionen, at forbrugernes tillid til miljøanprisninger bliver stærkere.

Metoderne skal nu videreudvikles og tilpasses over de næste tre år, ligesom der af hensyn til sammenligneligheden skal udvikles kategorispecifikke regler for produkters miljøfodaftryk (PEFCR) og sektorspecifikke regler for organisationers miljøfodaftryk (OEFSR).

Derfor inviterer EU-kommissionen alle interessenter til at give deres besyv med. Der skal indsendes en ansøgning om at deltage i udviklingsarbejdet inden 26. juli 2013.

Du kan læse mere om metoderne og finde flere oplysninger om testperioden på EU Kommissionens hjemmeside .