Store muligheder i nye tilsynsplaner

18-06-2013
Industri

En række cases kan inspirere kommunerne til at samtænke udvikling, grøn vækst og velfærd i de nye kommunale tilsynsplaner.

De nye kommunale tilsynsplaner gør det oplagt at samtænke udvikling, grøn vækst og velfærd til fordel for alle. Det mener Miljøstyrelsen, der med en række cases inspirerer kommunerne.

Miljøtilsyn i Gladsaxe Kommune

Allerede 31. juli skal kommunernes første 4. årsplaner for miljøtilsyn ligge klar. Planerne er et krav i den nye tilsynsbekendtgørelse, men kravet er langt fra en spændetrøje – tværtimod, mener Lars Hindkjær, direktør i Miljøstyrelsen.

”Med planerne får man blandt andet beskrevet miljøproblemerne i kommunen og taget stilling til virksomhedernes behov, og det kan få arbejdet til at glide langt bedre,” vurderer han.

Samtidig kan planerne bruges til meget andet end bare det lovpligtige tilsyn.

”Flere kommuner har succes med at bruge virksomhedsbesøgene til noget, der mere ligner rådgivning. Det kan forebygge klager og nabostride, skabe innovation og i sidste ende skabe arbejdspladser. Så jeg håber, kommunerne griber chancen og bruger kravet om tilsynsplaner visionært,” siger Lars Hindkjær.

Sådan kan I også gøre
I Hjørring kommune går man efter at kombinere tilsyn med rådgivning til blandt andet de mange landmænd. Det har blandt andre Palle Joest Andersen – der årligt producerer 36.000 svin – oplevet.

”De er flinke til at hjælpe mig til at være på forkant med reglerne. For eksempel havde jeg tilsyn på en ejendom, da der kom krav om alarmer på gyllebeholdere. Så tog den kommunale medarbejder samtidig bestik af en af mine andre ejendomme, der først skulle have tilsyn et år senere, og kunne se, at der ville være krav om alarm på grund af tankens placering. Medarbejderen rådgav mig til, hvad jeg skulle gøre, så jeg kunne bringe tingene i orden inden næste tilsyn,” fortæller han.

Palle Joest Andersen og Hjørring Kommune er én af en række gode eksempler på, hvordan miljøtilsyn kan blive et godt afsæt for udvikling, grøn vækst og velfærd, som Miljøstyrelsen har samlet. De findes fra i dag i et nyt digitalt univers på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Find inspiration til jeres tilsynsplan

Kontakt: Monika Dyrbye, e-mail: , tlf.: 72 54 41 76