PCB udbredt i danske bygninger

06-06-2013
Borger

Ny rapport viser, at miljøgiften PCB er mere udbredt end ventet i danske bygninger. Der er dog ingen akut sundhedsfare.

Ny rapport viser, at miljøgiften PCB er mere udbredt end ventet i danske bygninger. Der er dog ingen akut sundhedsfare.

Miljøgiften PCB er mere udbredt i danske bygninger end hidtil antaget. Det viser første del af en ny kortlægning fra Energistyrelsen og Miljøstyrelsen.

PCB blev brugt i byggematerialer i perioden 1950-77. I kortlægningens stikprøver indeholdt 90 % af de undersøgte etageejendomme byggematerialer med PCB.
For offentlige institutioner og kontorbygninger er tallet 80 % og for en- og tofamileshuse 75 %. Det betyder dog ikke, at 75-90 % bygningerne fra 1950-77 er sundhedsfarlige, understreger kontorchef Dorte Hermansen fra Miljøstyrelsen.

”I langt de fleste tilfælde viser kortlægningen kun lave koncentrationer. Vi skal ikke gå i panik, men metodisk undersøge, hvor der kan være problemer og så gøre noget ved det,” siger Dorte Hermansen.

Hvad skal jeg gøre?
Hvis du som bolig- eller bygningsejer har mistanke om, at der kan være PCB i din bolig, kan du søge hjælp på www.pcb-guiden.dk . Det er altid bygningsejeren, der er ansvarlig for, at en bygning ikke er sundhedsfarlig at bo eller opholde sig i.

Kommunerne og andre bygningsejere er også i færd med at undersøge, om der kan være problemer med PCB i deres bygninger – for eksempel i folkeskoler, der blev opført i stort tal i 60’erne, hvor brugen af PCB var på sit højeste. Først når det er kortlagt, hvor der er PCB, kan man vurdere, hvor det udgør et problem.

I mellemtiden arbejder Energistyrelsen og Miljøstyrelsen med anden del af PCB-kortlægningen, der kommer til efteråret og skal bidrage til at vurdere, om PCB i byggematerialerne kan give problemer med indeklimaet.

For spørgsmål vedrørende kortlægningen henvises til Energistyrelsen.

Fakta om kortlægningen

 • Kortlægningens resultater er baseret på stikprøver fra 352 bygninger opført i perioden 1950-1977.
 • Første del af PCB-kortlægningen fra Energistyrelsen og Miljøstyrelsen fokuserer på PCB i byggematerialer. Anden del, der kommer til efteråret, ser på mulige konsekvenser for indeluften og dermed helbredsrisikoen.
 • Kortlægningen er en del af regeringens PCB-handlingsplan for, hvordan vi håndterer PCB i danske bygninger.

Fakta om PCB

 • PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler.
 • PCB er en miljøgift, der i perioden 1950-1977 har været anvendt i danske bygninger, bl.a. i fugemasser, maling og gulvbelægninger. Siden 1977 har det været forbudt at anvende PCB i byggematerialer og i 1986 trådte et totalforbud mod anvendelse af PCB i kraft.
 • Fødevarer er vores største kilde til PCB i kroppen for befolkningen som helhed. PCB kan ophobes i fødekæden, når PCB-holdigt materiale spredes i naturen, bl.a. gennem affald.
 • PCB i byggematerialer kan afdampe til indeluften, som ved indånding yderligere bidrager til PCB-indtaget. Brugere af bygninger med PCB kan også udsættes for PCB via berøring af PCB-holdige materialer og ved indtagelse af PCB-holdigt støv.
 • Sundhedsstyrelsen udmeldte i 2009 aktionsværdier for PCB i indeluften. Aktionsværdierne er baseret på, at man skal kunne opholde sig i bygningen i 24 timer i døgnet:
  Ved niveauer mellem 300 og 3.000 ng/m3 anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der lægges en plan for på sigt at nedbringe koncentrationen til under 300 ng PCB/m3.
  Indtil fraflytning og renovering kan gennemføres, anbefales det, at der igangsættes midlertidige afværgeforanstaltninger, for eksempel ventilation og rengøring. Alt efter niveauet anbefales det, at der maksimalt går mellem et og to år til varig løsning påbegyndes.
  Ved overskridelse af 3.000 ng/m3 i indeluften vurderer Sundhedsstyrelsen, at ophold over tid kan være forbundet med en betydende helbredsrisiko, og det må betragtes som en nærliggende sundhedsfare.
  Det anbefales, at der gribes ind uden unødig forsinkelse. Varige løsninger – evt. fraflytning – bør sædvanligvis ske inden 6 måneder.
 • PCB er ikke er akut giftigt for mennesker. Men hvis mennesker udsættes for forhøjede niveauer af PCB igennem en længere årrække, kan det medføre en øget risiko for fx hormonforstyrrelser og kræft.