Nye strategier tackler brugen af uønskede kemiske stoffer

04-06-2013
Kemikalier

I strategierne tages hånd om de miljø- og sundhedsmæssige udfordringer ved bl.a. bisphenol A, parabener og perfluorerede forbindelser.

Miljøstyrelsen har netop udsendt de første ti strategier for, hvordan Danmark tager hånd om de miljø- og sundhedsmæssige udfordringer, der er ved en række uønskede stoffer som bisphenol A, parabener og perfluorerede forbindelser.

Hvordan håndterer vi i Danmark i fremtiden en række problematiske kemiske stoffer i vores forbrugerprodukter og fødevarer? Det skal en række nye strategier, som Miljøstyrelsen netop har udsendt, give svar på.

Der er afsat 12 millioner kroner om året i fire år til at få skabt et solidt fagligt grundlag for at gøre noget aktivt for at få nedbragt de miljø- og sundhedsmæssige risici ved at bruge de 40 stoffer, som Miljøstyrelsen har placeret på listen over uønskede kemiske stoffer, der skal give et kraftigt signal til industrien og importører, at de pågældende stoffer bør udfases.

Miljøstyrelsen har på den baggrund udsendt konkrete strategier for de første ti stoffer på listen. Strategierne, der er udarbejdet med bidrag fra Fødevarestyrelsen, har forinden været i offentlig høring.
- Vi går i luften med en samlet pakke af strategier, der bygger på et systematisk og gennemarbejdet grundlag, siger kontorchef i Miljøstyrelsen, Isabelle Navarro Vinten og fortsætter:

- Vi har lavet en grundig kortlægning af, hvor og hvordan stofferne bliver brugt, og hvilke risici der er forbundet med brugen af dem. Med strategierne viser vi, hvordan vi får taget hånd om de miljømæssige udfordringer, der knytter sig til vores brug af de uønskede stoffer.

Strategierne for de første 10 stoffer omfatter bl.a.:

  • Bisphenol A, der bl.a. bruges i hård plast emballage til fødevarer samt i kassebonner.
  • Alkyl- og herunder nonylphenoler, der bl.a. bruges i fjernøsten ved farvning af tøj
  • Parabener, der bl.a. bruges som konserveringsmiddel i kosmetik
  • Perfluorerede stoffer, der bl.a. bruges til imprægnering af tøj

I strategierne, som er de første større, konkrete resultater af Miljøstyrelsens igangværende projekt, er der for det første redegjort for de miljø- og sundhedsrisici, der er ved brugen af stofferne, og for de udfordringer, der er ved stoffernes brug.
Strategierne giver for det andet en samlet oversigt over de tiltag, der planlægges iværksat. Endelig er der givet et bud på effekten og de økonomiske konsekvenser af tiltagene. Lignende strategier vil blive udarbejdet for de resterende 30 stoffer på listen i løbet af de næste 3 år.
- Jeg ser meget frem til at fortsætte strategiarbejdet for de kommende stoffer, der bliver sat i gang til efteråret – ligesom jeg glæder mig til at følge implementeringsarbejdet fremadrettet, afslutter Isabelle Navarro Vinten
Læs mere om:

Yderligere information:

Chefkonsulent i Miljøstyrelsen, Peter Schaarup, tlf. 72 54 41 46 / mail:
Pressemedarbejder Jacob Gyldenløve Aaen, tlf. 7254 44 62 / mail: