Myndigheder enige om fælles retningslinjer for brug af desinfektionsmidler på hospitaler

17-06-2013

Fageksperter fra hele landet er blevet enige om principperne for anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren i Danmark.

Fageksperter fra hele landet er blevet enige om principperne for anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren i Danmark .
For at beskytte patienter og personale, som kommer i kontakt med desinfektionsmidler samt for at beskytte miljøet, har Statens Seruminstitut netop udgivet notatet "Principper for anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren i Danmark". Notatet redegør for den sundhedsfaglige konsensus på området og skal være en hjælp i forbindelse med indkøb og anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren.

Et af de væsentligste overordnede principper er, at der kun anvendes kemisk desinfektion, når det er nødvendigt, og når rengøring alene ikke er tilstrækkeligt.
Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra de Regionale Infektionshygiejniske Enheder (IHE), Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker (FSFH), Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM), Dansk Klub for Centralsterilisering og Sygehushygiejne (DKCS), Miljøstyrelsen (MST) og CEI, SSI.

Læs notatet " Principper for anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren i Danmark ” (Seruminstituttets hjemmeside)
Læs mere om vurdering af produkter til desinfektion i sundhedssektoren (Seruminstituttets hjemmeside)