Mink på Teknologilisten

24-06-2013
Landbrug

Som den første teknologi til minkfarme, er hyppig udmugning kommet på teknologilisten med en reduktionseffekt på 27 %.

Som den første teknologi til minkfarme, er hyppig udmugning kommet på teknologilisten med en reduktionseffekt på 27 %.

Effekten af hyppig udmugning på ammoniakfordampning fra mink er blevet målt i to VERA-test. Forsøgene viste en betydelig større effekt end tidligere antaget. Der er fundet en reduktionseffekt på 30,6 % ved 2 gange ugentlig udmugning og 25,9 % ved daglig udmugning.


Den faglige forklaring på at effekten er større ved 2 ugentlige udmugninger er dels, at hyppig udmugning giver større tab fra siderne af gyllekanalerne, og dels at omdannelsen af urea til ammonium (og dermed også ammoniak) via urease i praksis tager længere tid end antaget. Et supplerende studie viser, at kun en lille del af urea blev omdannet og medførte ammoniakemission de første 3 dage efter udskillelse.


Miljøstyrelsen har endnu ikke truffet beslutning om den præcise effektangivelse af hyppig udmugning, f.eks. om effekten af 2 gange ugentlig udmugning og daglig udmugning bør vurderes ens. Som en midlertidig løsning, sættes ammoniakreduktionseffekten af hyppig udmugning til 27 % på Miljøstyrelsens Teknologiliste for både daglig og 2 gange ugentlig udmugning.


Under wiki-husdyrvejledningens afsnit ”Ammoniaktab – Generelt” kan man læse, hvordan den nye viden skal håndteres ved miljøgodkendelser.