Særlig postkasse til henvendelser om byggeaffald, slagge fra affaldsforbrænding samt m.v.

17-06-2013
Affald

Hvis du har spørgsmål om anvendelse af: byggeaffald, herunder bl.a. asfalt, slagge fra affaldsforbrænding, bund- og flyveaske fra kulfyrede kraftværker bedes du fremover sende dem til følgende e-mail adresse:

Hvis du har spørgsmål om anvendelse af:

  • byggeaffald, herunder bl.a. asfalt,

  • slagge fra affaldsforbrænding,

  • bund- og flyveaske fra kulfyrede kraftværker

bedes du fremover sende dem til følgende e-mail adresse: