Biociddirektiv: Chlorfenapyr er optaget på bilag I

04-06-2013

Aktivstoffet chlorfenapyr er besluttet optaget på bilag I til biociddirektivet (positivlisten) til brug i træbeskyttelsesmidler. Eksisterende produkter på markedet har ansøgningsfrist 1. maj 2015.

EU har besluttet at optage aktivstoffet chlorfenapyr på bilag I til biociddirektivet, og meldt ansøgningsfrister ud for produktgodkendelse af eksisterende produkter på det europæiske marked. Der er i dag ikke nogen godkendte træbeskyttelsesmidler med chlorfenapyr på det danske marked.

Chlorfenapyr er blevet godkendt til brug i produkttype 8 (træbeskyttelsesmidler). Ansøgningsfrist for produkter er: 1. maj 2015 .


Ansøgningsfrister efter biociddirektivet
Der går ca. to år fra den dag, EU beslutter, at et aktivstof skal optages på positivlisten (vedtagelsesdatoen), til godkendelsen formelt træder i kraft (den formelle optagelsesdato). Virksomhederne skal have ansøgt om tilladelse til at markedsføre deres (eksisterende) produkt med det pågældende aktivstof, inden optagelsen formelt træder i kraft. Når man det ikke, er ens produkt ulovligt, og al import, produktion, salg og anvendelse skal stoppe. Er der flere aktivstoffer i produktet, træder fristen først i kraft, når det sidste aktivstof i produktet er godkendt af EU.

For helt nye produkter på det danske marked er der ikke nogen ansøgningsfrist, men produkterne kan ikke markedsføres i Danmark, før der er opnået en godkendelse fra Miljøstyrelsen.

Kort om biociddirektivet
Biociddirektivet omhandler to godkendelsesprogrammer. Det første er vurderingen af aktivstofferne i EU. Det andet er godkendelsen af biocidprodukterne i de enkelte medlemslande. Først når et aktivstof er godkendt til en eller flere produkttyper, kan den egentlige godkendelsesproces gå i gang i det land, hvor man vil markedsføre sit produkt.  Aktivstofferne godkendes eller forbydes til brug i en specifik produkttype (ofte forkortet til PT). For eksempel må et aktivstof, der er godkendt til bundmaling, ikke bruges til andre formål.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside