Her er Danmarks nye affaldsstatistik

27-06-2013
Affald

Den første affaldsstatistik med det nye dataindsamlingssystem ADS er klar. ADS er mere detaljeret end det gamle ISAG-system.

Den første affaldsstatistik med det nye dataindsamlingssystem ADS er klar. ADS er mere detaljeret end det gamle ISAG-system.

Affaldsstatistikken 2011 er nu klar.

Statistikken er den første med det nye dataindsamlingssystem ADS. ADS er mere præcist og detaljeret end det gamle ISAG-system. For eksempel giver det bedre muligheder for at afgøre, hvor affaldet kommer fra og et bedre overblik over importeret og eksporteret affald.

Tanken med ADS er, at alle data om affald skal samles i ét system. Før skulle modtageanlæg indberette til Miljøstyrelsen i ISAG, mens indsamlere og transportører var forpligtet til at indberette data til kommunen.

Desuden har de reelle im- og eksporterede mængder tidligere ikke været indsamlet systematisk, hvilket de bliver i ADS. Samtidig giver ADS mulighed for mere detaljerede data, især omkring affaldets oprindelse, da producenten af affaldet altid skal angives i indberetningen.

Bedre år for år
Der udkom ikke nogen affaldsstatistik med data for 2010, da det var et indkøringsår for det nye system, og datakvaliteten ikke var god nok.

Miljøstyrelsen har gennemført en kvalitetssikring af 2011-datasættet, som hovedsageligt fokuserede på inddrivelse af indberetninger fra indberetningspligtige aktører samt rettelser af afvigelser af mængder, behandling og affaldsfraktion i samarbejde med indberetterne. Da 2011 kun er det andet år, ADS har været aktivt, er der en vis usikkerhed på data. Dels er ikke alle indberetninger om affald endnu inkluderet i systemet, og dels har indberetterne skullet vænne sig til at indberette til systemet.

Datakvaliteten er dog markant højere end for 2010, og Miljøstyrelsen forventer, at datakvaliteten vil få et yderligere løft i løbet af de kommende år.

- Læs Affaldsstatistik 2011 (pdf)

Kontakt: Robert Heideman, tlf.: 72 54 41 32