Bier beskyttes mod neonikotinoider

04-07-2013

For at beskytte bier trækkes godkendelserne af visse insektmidler tilbage i hele EU

Tilbagekaldelserne af godkendelserne for sprøjtemidler sker på baggrund af ny EU-forordning om ændring af godkendelsesbetingelserne for aktivstofferne clothianidin, thiamethoxam og imidacloprid .

De produkter, der er tale om ses i tabellen herunder.

Produkt-navn

Reg. nr.

Anvendelse

Aktivstof

Firma-navn

Provado Insekt-spray

18-355

Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus, uldlus og væksthusmellus i prydplanter indendørs og i væksthus. Privat.

imidacloprid

Bayer A/S,
Bayer CropScience

Provado Insektpind

18-356

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i prydplanter indendørs. Privat.

imidacloprid

Bayer A/S,
Bayer CropScience

Chinook FS 200

18-478

Må kun anvendes til indendørs bejdsning af rapsfrø til eksport i lukkede industrielle anlæg.

imidacloprid

Bayer A/S,
Bayer CropScience

Trim mod gåsebille-larver

18-506

Må kun anvendes til bekæmpelse af gåsebillens larver på græsarealer, der vedlige- holdes ved regelmæssig klipning i private haver.

imidacloprid

Bayer A/S,
Bayer CropScience

Provado Compact

18-521

Må kun anvendes til privat bekæmpelse af insekter i potteplanter indendørs enten anvendt som plantepind eller ved udvanding samt på balkoner og terrasser enten anvendt som plantepind, ved udvanding eller sprøjtning. Må endvidere anvendes til privat anvendelse til tomat, agurk og peberfrugt i drivhuse ved sprøjtning eller gennem vandingsanlæg.

imidacloprid

Bayer A/S,
Bayer CropScience

Cruiser OSR

1-159

Må kun anvendes til bejdsning rapsfrø. Må i Danmark kun anvendes til udsåning af vinterraps. Offlabel: Bejdsning af hvidkål og kinesisk kål til frøavl.

thiamethoxam

Syngenta
Crop Protection A/S

Cruiser Raps

1-183

Må kun anvendes til indendørs bejdsning i lukkede industrielle bejdseanlæg af vinterrapsfrø.

thiamethoxam

Syngenta
Crop Protection A/S

Cruiser SB

1-200

Må kun anvendes til bejdsning af sukkerroefrø og ærter til eksport. Bejdsningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdseanlæg.

thiamethoxam

Syngenta
Crop Protection A/S

Cruiser 350FS

1-217

Må kun anvendes til bejdsning af ærter til eksport i lukkede industri-elle bejdseanlæg.

thiamethoxam

Syngenta
Crop Protection A/S

LFS Thia-methoxam

318-141

Må kun anvendes til bejdsning rapsfrø. Må i Danmark kun anvendes til udsåning af vinterraps.

thiamethoxam

LFS Kemi ApS

Modesto FS 480

18-488

Må kun anvendes til indendørs bejdsning i lukkede industrielle bejdsanlæg af rapsfrø.

clothianidin

Bayer A/S,
Bayer CropScience

Elado FS 480 (blå)

18-556

Må kun anvendes til indendørs bejdsning i lukkede industrielle bejdseanlæg af rapsfrø.

clothianidin

Bayer A/S,
Bayer CropScience

Elado FS 480 (uden farve)

18-561

Må kun anvendes til indendørs bejdsning i lukkede industrielle bejdseanlæg af rapsfrø.

clothianidin

Bayer A/S,
Bayer CropScience

Som følge af Kommissionsbeslutningen tilbagekalder Miljøstyrelsen ovennævnte godkendelser og udløbsdatoen for godkendelsen af midlerne fastsættes til 30. september 2013 . Dette indebærer, at godkendelsesindehaver skal ophøre med salg af nævnte produkter senest fra denne dato.

I henhold til artikel 46 i plantebeskyttelsesmiddelforordning nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 fastsættes afviklingsfristen for salg af midlerne i detailleddet til den 31. oktober 2013 . Ved salg efter modtagelse af dette brev skal godkendelsesindehaver informere detailleddet herom.

Endvidere skal godkendelsesindehaver ved salg af bejdsemidler til bejdsevirksomheder informere disse om at anvendelsen af bejdset frø ikke må finde sted senere end 1. december 2013 i EU-lande.

Afviklingsfristen for anvendelse samt besiddelse af midlerne fastsættes til 30. november 2013 .

Ovennævnte frister er i overensstemmelse med artikel 4 i forordning nr. 485/2013.

Afviklingsfristerne er blevet offentliggjort på bilag 6 til bekæmpelsesmiddel-bekendtgørelsen den 7. juli 2013