Spildevandsrabat til virksomheder er en realitet

03-07-2013
Industri

Den såkaldte trappemodel, der kan spare virksomheder for udgifter til spildevandsafgift, er vedtaget i Folketinget med bredt flertal.

Nyhed udsendt af miljøminister miljøminister Pia Olsen Dyhr den 27. juni.2013

Store virksomheder skal fremover have færre penge op af lommen, når spildevandsregningen skal betales. Den såkaldte trappemodel er blevet vedtaget i Folketinget med bredt flertal.


Der er godt nyt til store vandforbrugende virksomheder som mejerier og slagterier, der betaler millioner af kroner for at få afledt spildevand. For i dag blev en ny struktur for, hvordan spildevandsafgiften fremover skal betales vedtaget i Folketinget. Lovforslaget blev vedtaget med stemmer fra alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten.
- Virksomhederne har i årevis betalt for meget for at komme af med deres spildevand. Nu kommer de ned på et niveau, der afspejler de faktisk omkostninger bedre, og dermed forbedrer vi også virksomhedernes konkurrenceevne. Denne nye fordeling af spildevandsregningen vil ganske enkelt skabe et grundlag for, at vi både kan beholde og skabe nogle nye arbejdspladser herhjemme, siger miljøminister Pia Olsen Dyhr.

Den nye trappemodel betyder, at de største vandforbrugere og de mellemstore vandforbrugere sparer samlet op til 140 mio. kroner i 2014 stigende til 700 mio. kroner årligt i 2018 og frem.

Også Dansk Industri hilser de ændrede spildevandsbetalingsregler velkommen.
- Vi er glade for, at den trappemodel, vi har foreslået i ministerens spildevandsudvalg, nu er gennemført. De nye regler vil sikre en betaling for udledning af spildevand, der i højere grad afspejler omkostningerne. Det vil være til gavn vores store, eksportorienterede virksomheder blandt andet indenfor fødevareindustrien, siger direktør Lars B. Goldschmidt.
Nye muligheder for særbidraget
Når virksomheder med særligt forurenet spildevand, som hospitaler eller galvaniseringsvirksomheder i dag skal have renset vandet, betaler de en fast merpris – et såkaldt særbidrag. Lovændringen giver mulighed for at fastsætte særbidraget på en ny måde, så virksomhederne fremover skal betale den reelle pris for at rense det meget forurenede spildevand.

- Hvis man sviner meget, må man også betale prisen for at få det renset. Men man kan jo også vælge at investere i løsninger til selv at rense vandet og på den måde understøtte udviklingen af miljøteknologi samtidig med, at man sparer penge på den tilbagevendende regning for det særligt forurenede spildevand, siger Pia Olsen Dyhr.

Læs lovforslaget på høringsportalen .

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen, tlf.: 4172 1607, e-mail:
Pressemedarbejder Tine Lund-Bretlau, Miljøministeriet, tlf.: 9136 5852,