Der skal styr på hverdagens gifte

31-07-2013

Miljøministeren vil nu gå sammen med bl.a. Dansk Erhverv og Forbrugerrådet om at sikre viden om skadedyrsbekæmpelsesmidler.

Nyhed udsendt af Miljøminister Pia Olsen Dyhr den 25. juli

Mange virksomheder farer vild i lovgivningen og kan dermed komme til at bryde reglerne om gifte mod skadedyr, bakterier og andre levende organismer. Miljøministeren vil nu gå sammen med branchen om at sikre viden hos virksomhederne og tryghed og sikkerhed hos forbrugerne.

En ny kortlægning fra Miljøstyrelsen viser, at omgangen med hverdagens gifte ofte er tilfældig - til trods for, at en del af midlerne kan give både allergi og udslæt hos mennesker, og at de kan være giftige for plante- og dyrelivet. Midlerne, der kaldes biocider, er for eksempel myggespray, håndsprit og algemidler, men kan også findes i blandt andet tøj, møbler, maling og sko.

Flere virksomheder, der producerer, sælger eller bruger produkter, som indeholder biocider, kender ikke reglerne godt nok.

- Vi har undersøgt hele markedet for hverdagsgifte i Danmark, og vi kan se, at der er et reelt problem med, at virksomheder ikke overholder reglerne. De fleste ved godt, at landbrugets brug af sprøjtemidler kan skade miljøet, men når det kommer til hverdagens gifte så som håndsprit, myggespray og skadedyrsmidler, så er folks viden meget begrænset - både blandt dem, der arbejder med midlerne, og blandt de almindelige forbrugere. Det skal vi have ændret på, så miljøet og vores sundhed ikke tager skade, siger miljøminister Pia Olsen Dyhr.

Gennem de seneste år har der været flere eksempler på virksomheder, der ikke kender biocid-reglerne. Der har blandt andet været en markant stigning i antallet af indberetninger om ulovlige biocidmidler til Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion. Det handler for eksempel om midler, som er blevet markedsført og brugt i Danmark, uden at myndighederne har foretaget en miljø- og sundhedsvurdering af midlerne. Samtidig viser den nye kortlægning, at flere virksomheder indberetter deres produkter forkert til myndighederne.

Bedst til bæredygtig skadedyrsbekæmpelse
Derfor samler miljøministeren nu et panel, sammensat på tværs af erhverv, myndigheder og organisationer, der skal gøre en fælles indsats for, at der bliver passet bedre på miljøet og befolkningens sundhed.

- Arbejdet i det nye panel skal give virksomhederne de bedste betingelser for at bruge godkendte produkter på den rigtige måde, og de kan samtidig blive inspireret til at udvikle bedre og mere sikre midler. Det er min ambition, at Danmark skal være bedst i EU til bæredygtig bekæmpelse af skadedyr, siger Pia Olsen Dyhr.

Fra 1. september i år træder en ny EU-lovgivning i kraft, som skal beskytte forbrugerne og miljøet yderligere i forhold til de regler, der gælder i dag. Det betyder, at mange flere biocid-produkter bliver underlagt reglerne.

Den nye kortlægningsrapport "Survey of biocidal products in Denmark" kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2013/06/978-87-93026-19-3.pdf

Fakta om biocider
Fælles for biocider er, at de er beregnet til at slå levende organismer - bakterier, svampe eller skadedyr - ihjel.
Eksempler på produkter og behandlede artikler, der indeholder biocider:

  • Myggebalsam og myggespray
  • Antibakterielt behandlede produkter - for eksempel møbler, tøj og sko
  • Desinfektionsmidler - for eksempel hånddesinfektion
  • Maling og lak
  • Træbeskyttelse
  • Bundmaling til fritidsbåde
  • Midler mod alger på terrasse, mur og tag
  • Midler mod insekter - for eksempel myg og myrer
  • Midler mod skadedyr - for eksempel mus

Fakta om Biocidpanelet
Biocidpanelet er sammensat af repræsentanter for erhvervslivet, myndigheder og organisationer, der sammen skal sørge for, at bl.a. kommunikationen på biocidområdet bliver så god og målrettet som muligt.

I panelet sidder Dansk Erhverv, Brancheforeningen SPT (kosmetik- og vaskemiddelindustrien), Danmarks Farve- og Limindustri, Træinformation (tidl. Træbranchens Oplysningsråd), Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, De samvirkende Købmænd, Dansk Detail, Forbrugerrådet, Miljømærkning Danmark, Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer, 3F, Det Økologiske Råd og Statens Serum Institut.

Yderligere information
Pressemedarbejder i Miljøministeriet, Lasse Perrild-Mathiasen, tlf. 91 36 58 54, e-mail:
Kontorchef i Miljøstyrelsen, Sonja Canger, tlf. 72 54 43 37, e-mail: