Partnerskab for affaldssorteringsanlæg sat i søen

15-07-2013
Affald

Nyt partnerskab skal være med til at bane vejen for fremtidens affaldssystemer.

Nyt partnerskab skal være med til at bane vejen for fremtidens affaldssystemer.

Et nyt partnerskab mellem Miljøstyrelsen og regionerne skal gennem forskellige projekter bidrage til at skaffe viden, der er nødvendig for at designe, udvikle og etablere fremtidens systemer til indsamling, forbehandling og behandling af affaldet fra erhverv og husholdninger.

I et af projekterne samarbejder Miljøstyrelsen med Region Midtjylland og Region Sjælland om at fremskaffe ny viden om automatiske sorteringsanlæg til tørt affald så som plast, metal og papir.

Større kendskab på tværs af sektorer
Der igangsættes samtidig to videnprojekter om henholdsvis lovgivning/organisation og teknologiske erfaringer. Der vil i løbet af efteråret blive afholdt workshops, fokusgruppemøder og konferencer for at inddrage de forskellige interessenter i processen.

Miljøstyrelsen forventer, at aktører og interessenter i hele værdikæden får et større kendskab til hinanden på tværs af sektorer som følge af aktiviteterne.

Storskala sortering og state-of-the-art teknologier
Videnprojektet om udfordringer med hensyn til lovgivning, organisering og muligheder for finansiering af storskala sorteringsanlæg udføres af advokatfirmaet Bech-Bruun og COWI, mens COWI og Teknologisk Institut i samarbejde skal beskrive de nationale og internationale state-of-the-art teknologier og danske udviklings- og produktionskompetencer inden for sortering- og genkendelsesteknologi.

Formålet med partnerskabet er at være med til at bane vejen for mere og højere kvalitet i  genanvendelsen. Partnerskabet faciliteres af Dansk Kompetencecenter for Affald (DAKOFA) på vegne af Miljøstyrelsen og regionerne.

Yderligere oplysninger
Partnerskabets sekretariat: Annette M. Braunstein og Inge Werther, DAKOFA, tlf. 32 66 90 22
Miljøstyrelsen: Morten Carlsbæk tlf. 72 54 41 03, og Niels Bukholt tlf. 72 54 41 68