Nye forbud mod sprøjtemidler

04-07-2013

Den opdaterede liste over aktivstoffer og produkter, som der vil blive forbudt at sælge, bruge og opbevare, ses her.

Sprøjtemidlerne, der bliver forbudt at sælge, er primært produkter til professionel brug – men der er også enkelte produkter til private i blandt.
I tabellen herunder ses de t ilføjelser i listen over stoffer og produkter, der siden sidste opdatering er meddelt afviklingsperioder for efter plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel 46, jf. § 3, stk. 3.
Bemærk, at der er individuelle frister for de enkelte produkter.

Aktivstof

Produktnavn

Reg. nr.

Forbud mod salg

Forbud mod anvendelse og besiddelse

clothianidin, beta-cyfluthrin

Elado FS 480 (blå)

18-556

31. oktober 2013

30. november 2013

clothianidin, beta-cyfluthrin

Elado FS 480 (uden farve)

18-561

31. oktober 2013

30. november 2013

clothianidin, beta-cyfluthrin

Modesto FS 480

18-488

31. oktober 2013

30. november 2013

cyprodinil, picoxystrobin

Acanto Prima

3-172

1. november 2013

1. november 2014

cyprodinil, picoxystrobin

DLA Agro Picoxy Cypro

21-14

2

1. november 2013

1. november 2014

diquat

Agros Diquat

650-84

17. oktober 2013

17. oktober 2014

epoxiconazol

Epoxi C

650-100

17. oktober 2013

17. oktober 2014

fenpropidin

DLA Agro Fenpropidin

21-139

24. januar 2014

24. januar 2015

fenpropidin

Tern 750 EC

1-112

24. januar 2014

24. januar 2015

fenpropidin, propiconazol

LFS Propiconazol + Fenpropidin

318-88

24. januar 2014

24. januar 2015

fenpropidin, propiconazol

Zenit 575 EC

1-155

24. januar 2014

24. januar 2015

imidacloprid

Provado Compact

18-521

31. oktober 2013

30. november 2013

imidacloprid

Provado Insektpinde

18-356

31. oktober 2013

30. november 2013

imidacloprid

Provado Insektspray

18-355

31. oktober 2013

30. november 2013

imidacloprid, beta-cyfluthrin

Chinook FS 200

18-478

31. oktober 2013

30. november 2013

imidacloprid

Trim mod gåsebille-larver

18-506

31. oktober 2013

30. november 2013

mancozeb, dimethomorph

Acrobat WG

19-131

1. november 2013

1. november 2014

mancozeb, metalaxyl-M

Agros Mancometa

650-103

1. september 2013

1. december 2013

mancozeb, metalaxyl-M

LFS Metalaxyl-M + Mancozeb

318-112

1. september 2013

1. december 2013

mancozeb, metalaxyl-M

Ridomil Gold MZ Pepite

1-191

1. september 2013

1. december 2013

thiamethoxam

Cruiser 350 FS

1-217

31. oktober 2013

30. november 2013

thiamethoxam

Cruiser Raps

1-183

31. oktober 2013

30. november 2013

thiamethoxam

Cruiser SB

1-200

31. oktober 2013

30. november 2013

thiamethoxam, metalaxyl-M, fludioxonil

Cruiser OSR

1-159

31. oktober 2013

30. november 2013

thiamethoxam, metalaxyl-M, fludioxonil

LFS Thiamethoxam

318-141

31. oktober 2013

30. november 2013

Hold dig ajour
Der sker hele tiden forandringer på markedet for sprøjtemidler – eksempelvis fordi producenter selv vælger at trække deres produkter tilbage. Når et produkt er afmeldt, så skal al salg stoppe senest efter seks måneder, mens brugerne får et år mere inden de skal stoppe med at bruge og opbevare produkterne.

Miljøstyrelsen melder konkrete frister ud for de afmeldte produkter i forhold til salg, brug og opbevaring - og offentliggør dem som bilag til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Et andet værktøj, der kan bruges til at holde sig ajour er den liste over sprøjtemidler, der er tilladte at bruge og opbevare i landbruget, som Videncentret for landbrug vedligeholder. Har de produkter, som ikke er på listen, er de som udgangspunkt forbudte, og skal afleveres til destruktion.

Vi ved, der er mange både brugere og sælgere af sprøjtemidler, der har svært ved at holde sig ajour med hvilke produkter, der er forbudt og hvilke der er tilladt. For virksomhederne gælder det i høj grad om at få etableret rutiner, hvor man tjekker de officielle lister, som Miljøstyrelsen offentliggør som bilag til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen , siger funktionsleder i Miljøstyrelsen Vibeke Møller.

Vibeke Møller vurderer, at et tjek en gang i kvartalet burde være nok til at få overblik over markedet. Herudover kan man få en mail, hver gang, der bliver ændret i officielle lister ved at abonnere på RSS feed på Miljøstyrelsens hjemmeside.
Fakta
Se den samlede liste over sprøjtemidler, som løbende udgår og afviklingsfrister for disse, inklusiv de ovennævnte nye, der er tilføjet (bilag 6 i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen).

Fristerne gælder for de specifikke registreringsnumre nævnt i bilagene og ikke for andre midler med identiske navne og aktivstoffer. Listen er senest opdateret 2. juli 2013
Se listen over godkendte pesticider
Findes på Videncentret for Landbrugs hjemmeside
Se lister over alle samtlige produkter med afviklingsfrister, som er blevet forbudte som følge af pesticidforordningen sidste år.
Listen omfatter 1310 sprøjtemidler, hvor de sidste frister for bortskaffelse var 15. december 2012. Der kommer ikke flere produkter på denne liste.

Regler på området
Det er lovgivningen, du skal overholde. Hjemmesiden mst.dk er blot en hjælp. De danske regler er samlet i Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Den udmønter de europæiske regler på området.
Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen
Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen består af en lovtekst og en række bilag. Listen med sprøjtemidler, der af den ene eller anden grund løbende forbydes og de ultimative frister for, hvornår alt salg, oplagring og anvendelse skal stoppe findes i bilag 6. Listen med de 1310 gamle sprøjtemidler som er blevet forbudt som følge af pesticidforordningen findes i bilag 8. (her linkes til nye)
Læs hele bekendtgørelsen (nr. 947 af 5. juli 2013)
Pesticidforordningen
Den 14. juni 2011 trådte en ny forordning vedrørende markedsføring af plantebeskyttelsesmidler i kraft. Forordningen ophæver plantebeskyttelsesmiddeldirektiv 91/414/EØF. Indeholder bl.a. regler for markedsføring, hvilket også får konsekvenser for detailleddet.
Læs forordningen på dansk på EU-kommissionens hjemmeside (artikel 28 og 46)