Ny vejledning til artikelleverandører om kandidatlistestoffer

04-07-2013
Kemikalier

Miljøstyrelsen har i samarbejde med myndighederne i Sverige, Tyskland, Frankrig, Belgien og Norge udarbejdet en vejledning til leverandører af artikler, som giver praktisk information om, hvordan man kan opfylde forpligtelsen til at videregive information om stoffer i artikler.

Miljøstyrelsen har i samarbejde med myndighederne i Sverige, Tyskland, Frankrig, Belgien og Norge udarbejdet en vejledning til leverandører af artikler, som giver praktisk information om, hvordan man kan opfylde forpligtelsen til at videregive information om stoffer i artikler.

Vejledningen beskriver, hvordan det skal beregnes, om der er mere end 0,1% af et kandidatlistestof i en artikel.

Vejledningen siger, at når en artikel består af flere dele, der i sig selv også kan betragtes som artikler, så skal de 0,1 % kandidatlistestof, der udløser informationskravet, beregnes for hver enkelt del.

Ved at følge denne vejledning kan artikelleverandører sikre sig, at de handler indenfor rammerne af myndighedernes tollkning af reglerne i hele EU.

Vejledningen indeholder illustrative eksempler på, hvordan reglerne skal tolkes og giver praktisk information om, hvordan oplysningerne kan indsamles og videregives i leverandørkæden.

Vejeldningen findes p.t. kun på engelsk.

Se vejledningen her.