Nord2000 håndbog om beregning af vejstøj

01-07-2013
Støj

Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet offentliggør i dag en fælles håndbog om beregningsmetoden Nord2000, der bruges til at beregne støjen fra veje.

Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet offentliggør i dag en fælles håndbog om beregningsmetoden Nord2000, der bruges til at beregne støjen fra veje.

Håndbogen har til formål at fastlægge en god dansk praksis for støjberegninger og give svar på mange af de praktiske spørgsmål, der opstår for brugere af beregningsmetoden, både når den benyttes til strategisk støjkortlægning og til detaljerede støjberegninger.

Den nye håndbog afløser den tidligere manual til beregning af vejtrafikstøj, som Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen udarbejdede i fællesskab i 2002.

Link til Nord2000 håndbog