National ftalatstrategi offentliggjort

01-07-2013
Kemikalier

Ftalater er tidligere håndteret stof for stof og ikke som en gruppe. Med denne strategi håndteres ftalater som en gruppe af stoffer, da dette i højere grad vil kunne tage hånd om, at sundhedsskadelige ftalater ikke erstattes med andre skadelige ftalater.

Ftalater er tidligere håndteret stof for stof og ikke som en gruppe. Med denne strategi håndteres ftalater som en gruppe af stoffer, da dette i højere grad vil kunne tage hånd om, at sundhedsskadelige ftalater ikke erstattes med andre skadelige ftalater.

Strategien har identificeret en række aktiviteter, der bør igangsættes over de kommende år, og som, hvis grundlaget er til stede, vil kunne medføre reguleringstiltag på EU-niveau.

Der skal herudover arbejdes på, at der udvikles kriterier for offentlige grønne indkøb, og der skal i samarbejde med Sundhedsministeriet arbejdes på en vurdering af behovet for at håndtere brugen af ftalater i medicinsk udstyr.

Strategien har været i offentlig høring på høringsportalen og på Miljøstyrelsens hjemmeside, og der har været afholdt et informationsmøde i Miljøstyrelsen.

Link til strategien: http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2013/06/978-87-93026-23-0.pdf