Bekendtgørelse om standardvilkår til brug for miljøgodkendelser er i høring

05-07-2013
Industri

Høring af bekendtgørelse om standardvilkår for miljøgodkendelser af virksomheder er i gang. Høringen omfatter foreløbig de tekniske afsnit, som indeholder opdaterede standardvilkår for 22 eksisterende afsnit samt 8 nye afsnit.

Høring af bekendtgørelse om standardvilkår for miljøgodkendelser af virksomheder er i gang.  Høringen omfatter foreløbig de tekniske afsnit, som indeholder opdaterede standardvilkår for 22 eksisterende afsnit samt 8 nye afsnit.

Standardvilkårene er primært opdateret i forhold til BAT
De eksisterende 22 afsnit er primært opdateret med hensyn til BAT. BAT-opdateringen er i al væsentlighed sket med baggrund i en rapport om gennemgang af BAT i 22 branchebilag . Foruden gennemgang af BAT er der foretaget sproglige og forståelsesmæssige ændringer/rettelser. Der er desuden foretaget opdateringer som følge af ændringer i gasmotorbekendtgørelsen og nye standarder for kontrol af f.eks. svejserøgsfiltre m.v..

8 nye afsnit om standardvilkår
Ved ændringen af godkendelsesbekendtgørelsen pr. 7. januar 2013 er flere af de virksomhedstyper, der var omfattet af standardvilkår, blevet flyttet til bilag 1. Der har fra flere sider været ytret ønske om, at disse virksomheder fortsat kunne være omfattet af standardvilkår. Miljøstyrelsen har derfor foreslået, at antallet af afsnit med standardvilkår udvides til i alt 30. De nye standardvilkår for bilag 1 listepunkter står sidst i forslaget.

Lovtekniske ændringer kommer senere
Da det er nødvendigt at gennemføre nogle konsekvensændringer i godkendelsesbekendtgørelsen, vil der senere på sommeren blive udsendt lovtekniske bekendtgørelsesændringer med en kortere høringsfrist, men så betids, at de tekniske og de lovtekniske dele kan ses i sammenhæng, før høringsfristen for den tekniske del udløber.

Høring og høringsfrist
Høringsfristen er den 3. september 2013.
Læs høringsmaterialet her