Godkendelsesbekendtgørelsen er blevet ændret

11-07-2013
Industri

Bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder er blevet ændret på 10 mindre punkter

Bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder er blevet ændret på 10 mindre punkter. Det er blevet præciseret, at biogasanlæg altid har kommunen som myndighed. Enkelte andre listepunkter er blevet præciseret og et par fejl og misforståelser rettet.

Se Bkg. 889 af 28. juni 2013 .

Der var foreslået ændring af § 56, stk. 3, men denne ændring er ikke gennemført. De gældende overgangsregler skal forstås således, at der ikke skal tages stilling til, om der skal laves basistilstandsrapport i forbindelse med udvidelser og ændringer af bestående bilag 1-virksomheder før d. 7. januar 2014 hhv d. 7. juli 2015. Miljøstyrelsen har udgivet FAQ ’er på dette område.