Biocidforordning: Vejledning om datakrav samt vejledning til aktivstofleverandører er offentliggjort

16-07-2013

ECHA har i dag offentliggjort 2 nye vejledninger. Den ene giver specifik vejledning i hvordan datakravene i biocidforordningen skal opfyldes. Den anden vejledning er primært til aktivstofleverandører, som skal indsende data eller en datadgangstilladelse i henhold til artikel 95.

ECHA har netop offentliggjort 2 vejledninger, som beskriver hvordan nogle af kravene i den nye biocidforordningen skal opfyldes.

Vejledning om datakrav
Vejledningen beskriver datakravene i biocidforordningen og giver konkrete anvisninger for, hvilke data, der skal indsendes, når der søges om godkendelse af et aktivstof eller et biocidmiddel.

Vejledning til aktivstofleverandører om artikel 95
Vejledningen giver aktivstofleverandører oplysninger omkring indsendelse af enten data eller dataadgangstilladelse, for at opfylde kravene i artikel 95 i biocidforordningen.

Begge vejledninger kan læses på ECHAs hjemmeside .

Læs mere om biocidforordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside .