Spørgsmål & svar - sprøjtemiddelstrategi 2013-2015

14-01-2013

Læs spørgsmål og svar i relation til regeringens udspil til sprøjtemiddelstrategi "Beskyt vand, natur og sundhed".

Miljøminister Ida Auken offentliggjorde i 2012 regeringens udspil til en ny sprøjtemiddelstrategi, der gælder frem til 2015.
Strategien har som formål at reducere belastningen med sprøjtemidler med 40 procent inden udgangen af 2015.
Læs Miljøstyrelsens svar på en række af de spørgsmål, som forskellige parter har stillet til strategien.

Læs spørgsmål og svar (pdf-format)
Læs strategi, baggrundsfakta og pressemeddelelse fra miljøminister Ida Auken.