Seminarer om sprøjtefri drift i kommunerne

30-01-2013

Miljøstyrelsen inviterer i samarbejde med Kommunale Park- og Naturforvaltere til tre seminarer om erfaringer med drift og vedligehold uden brug af sprøjtemidler på kommunale arealer.

Miljøstyrelsen inviterer i samarbejde med Kommunale Park- og Naturforvaltere til tre seminarer om erfaringer med drift og vedligehold uden brug af sprøjtemidler på  kommunale arealer.

Debat, dialog og erfaringsudveksling er i centrum på de tre seminarer, der afholdes d. 10.4 i Roskilde, d. 18.4 i Aalborg og d.19.4 i Kolding. Deltagelse er gratis.

Centrale temaer på seminarerne er bl.a.

  • Bekæmpelse af invasive plantearter uden at øge brugen af sprøjtemidler
  • Bekæmpelsesstrategier/opdatering af eksisterende bekæmpelsesstrategier for invasive arter
  • Inddragelse af borgere og interesseorganisationer i arbejdet
  • Udfordringer med at fastholde et lavt forbrug og udfasning af sprøjtemidler på bl.a. de befæstede arealer.

Seminarerne henvender sig til kommunale park- og naturforvaltere, driftsledere, planlæggere, eksperter, forskere, organisationer og aktører, der arbejder med området.

Læs mere og tilmeld dig til seminarene (link ikke aktivt længere) (på Kommunale Park- og Naturforvalteres hjemmeside parknatur.dk