Projekt: Undersøgelse af jorden i gamle frugtplantager

22-01-2013
Jord

Projektet følger op på problemstillingen om forurening med primært blyarsenat i jorden i gamle frugtplantager, som tidligere har været behandlet i miljøprojekt nr. 1386, 2011.

Det ser ud til, at der er udbragt mindre blyarsenat, end hvad sprøjteplanerne generelt har anbefalet. Det kan der være flere forklaringer på. Doseringen af sprøjtemidlet kan have været mindre end foreskrevet, og dette kan være begrundet i omkostningsniveauet for anvendelse af sprøjtemidlet sammenholdt med den almindelige driftsøkonomi.

Doseringen kan også have været mindre fordi arsenmidlerne kan have været virksomme ved lavere doseringer. Desuden kan frugtavlerne have sprøjtet efter behov, hvorved en eller flere sommersprøjtninger kan være udeladt.

Der kan være enkelte frugtplantager, f.eks. den tidligere undersøgte frugtplantage, Guldborghave, der har brugt i dansk sammenhæng afvigende meget blyarsenat. Men vurderingen i projektet er, at forbruget generelt har ligget på et niveau, der ikke medfører overskridelse af afskæringskriteriet for arsen og bly i jorden.

Samtidig er det vurderingen, at overskridelser af jordkvalitetskriterierne for bly er små og sporadiske og ikke udgør en sundhedsrisiko.

Læs rapporten: Anvendelse af immobile bekæmpelsesmidler inden for frugtavl