Ny rapport om Nonylphenolethoxylater i tekstiler

09-01-2013
Kemikalier

Nonylphenol og nonylphenolethoxylater bruges i fremstillingen af tekstiler og der kan findes rester af det i det færdige tekstil. En vurdering af børns udsættelse for stofferne viste, at der under normale omstændigheder ikke er nogen sundhedsrisiko.

Nonylphenol og nonylphenolethoxylater (NP/NPE) bruges i fremstillingen af tekstiler og der kan findes rester af det i det færdige tekstil. En vurdering af børns udsættelse for stofferne viste, at der under normale omstændigheder ikke er nogen sundhedsrisiko forbundet med indholdet af NP/NPE. Herudover viser rapporten at tekstiler potentielt udgør en væsentlig kilde til NPE i spildevand, men også at renseanlæg fjerner en stor andel.

Se pressemeddelelse

Kortlægning samt miljø- og sundhedsmæssig vurdering af nonylphenol og nonylphenolethoxylater i tekstiler