Nyt informationsmateriale om import af stoffer, blandinger og artikler fra ikke-EU lande

10-01-2013
Kemikalier

Miljøstyrelsen holdt i oktober 2012 et seminar om import af stoffer og blandinger samt artikler fra ikke-EU lande. Som opfølgning på dette seminar er der blevet udarbejdet en informationsfolder med råd og vejledning til importører samt eksempler på best-practise hos konkrete virksomheder. Læs mere i folderen ” Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen: Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-EU lande ”, som nu er tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside.